17 Nisan 2024 , Çarşamba

Demirbaş-Fiş Düzenleme Sınırı


Demirbaş Sınırı 

 

V.U.K.'nun 313. maddesi uyarınca peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL  olarak belirlenmiştir.
(VUK. 460 No'lu Tebliğ )

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2017)...: 900 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2016)...: 880 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2015)...: 880 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2014)...: 800 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2013)...: 800 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2012)...: 770 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2011)...: 700 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2010)...: 680 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2009)...: 670 TL


 

V.U.K.'nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL' ye yükseltilmiştir. 

( VUK 460 no'lu Tebliğ )

YILLAR İTİBARİYLE FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2015'den itibaren)...: 880 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2013'den itibaren)...: 800 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2012'den itibaren)...: 770 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2011'dan itibaren)...: 700 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2010'dan itibaren)...: 680 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2009'den itibaren)...: 670 TL