17 Nisan 2024 , Çarşamba

Mevzuat

2024 Bağımsız Denetim Hadleri Yeniden Belirlendi

2024 Bağımsız Denetim H...

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağ...

ZARAR MAHSUBU Gelirin toplanmasında gelir unsurlarından bazılarından doğan zararlar (Gelir Verg...

Dövizle ödeme ve tahsilat ile ilgili kısıtlamalar bazı işlemler için kaldırıldı – 28.2.2024

Dövizle ödeme ve tahsil...

28 Şubat 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32474 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK...

2024 Yeni sermayelere göre avukat bulundurma zorunluluğu nedir?

2024 Yeni sermayelere g...

AŞ 2024 asgari sermaye 250.000 TL olduğunda avukat bulundurma zorunluluğu sermaye tutarı ne kadar ol...

Anonim şirketlerde 2024 yılı için bir avukat ile sözleşme yapma zorunluluğu 1.250.000 TL’dir.

Anonim şirketlerde 2024...

Anonim şirketlerde 2024 yılında avukat bulundurma zorunluluğu, 1.250.000,00.TL sermaye hesabına yeni...

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar yayımlandı

Borsada rayici olmayan ...

2 Şubat 2024 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32448 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi...

Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Barolar Birliği Avukatl...

26 Ocak 2024 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32441 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığ...

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Konutların Turizm Amaçl...

26 Ocak 2024 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32441 YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: K...

2024 Tecil Faizi Oranı Nedir?

2024 Tecil Faizi Oranı ...

TECİL FAİZİ ORANLARI (6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİ) Dönemler Faiz Oranı (Yıllık) Tahs...

Muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda düzenlenecek Tebligat Pusulası

Muhatapların tebellüğde...

18/01/2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile; 213 sayılı Vergi ...

Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Sanal ortamda veya fizi...

18.01.2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygula...

2024 İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerindeki azami had  2.600.000-TL olmuştur.

2024 İndirimli orana ta...

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ VERGİ – 12.01.2024/33-1 2024 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİ...