17 Nisan 2024 , Çarşamba
Sgk Haberleri

Mayıs ayında 1 gün ücretsiz izin alan personel mayıs bordosunda kaç gün gösterilmeli ve kaç gün ücret ödenmelidir?

var td_screen_width = document.body.clientWidth; if ( td_screen_width >= 1024 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1024 ) { /* portrait tablets */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } Mayıs ayında 1 gün ücretsiz izin alan personel mayıs bordosunda kaç gün gösterilmeli ve kaç gün ücret ödenmelidir?Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bir ay içinde tam çalışan ve buna göre ücret alan sigortalının prim ödeme gün sayısı, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün üzerinden bildirilir.Mayıs ayı 31 gün olup 1 eksik gün için 30 gün bildirim yapılmalı ve ücreti ödenmelidir. Prim ödeme gün sayısı “30” gün olarak bildirilecek ve eksik gün sayısı girilmeyecektir.Personellerimiz bazı durumlarda ücretsiz izin talebinde bulunabiliyorlar. Bu izinleri, ücretlerinden kesinti yaparken normal çalışma günlerinde işe gelmediği günler (Ücretsiz izinler) maaşlarından kesilecektir. Fakat pazar günü hafta tatili, resmî tatiller, Dini ve Resmi Bayramlardaki ücretsiz izin günleri de ücretlerinden kesilebilir mi?İşçinin 6 iş günü çalışmasından sonra hafta tatiline hak kazanması söz konusudur. Kanun uyarınca, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmamaktadır.Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında KanunULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNKanun Numarası : 2429Kabul Tarihi : 17/3/1981Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/3/1981 Sayı : 17284 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 227Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. (2)A) Resmi bayram günleri şunlardır:1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.B) Dini bayramlar şunlardır:1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)(2)Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.Madde 3 – A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başlar.——————————(1) Bu fıkraya; 22/4/2009 tarihli ve 5892 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, “yılbaşı günü” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve 1 Mayısgünü” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.(2) 25/10/2016 tarihli ve 6752 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “, 1Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak değiştirilmiştir.B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.Madde 4 – Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.Madde 5 – 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.Geçici Madde 1 – (Ek:28/12/1999 – 4500/ 1 md.)31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER1 – 22/4/2009 tarih ve 5892 Sayılı Kanunun geçici maddesi :Geçici Madde 1 – 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.Kaynak: Resmi Gazete, İSMMMOYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.