17 Nisan 2024 , Çarşamba
Sgk Haberleri

Sisteme düşmeyen sağlık istirahat raporları manuel olarak girilmeli midir?

İş kazası geçiren bir çalışanın, iş kazası bildirimi işveren tarafından yapılmasına rağmen sisteme düşen herhangi bir rapor bulunmamaktadır. Bu durumda iş kazasının gerçekleştiği gün SGK eksik gün bildirimi yapılmalı mıdır? Rapor manuel olarak da girilip eksik gün bildirimi raporlu olarak yapılmalıdır. TÜRMOB Duyuru 01.04.2021/70-2 RAPORLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİM İŞLEMLERİ 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatlerde, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde, 10 günden fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 iş günü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Ancak ilgili tebliğde, 02/03/2013 tarih 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik sonucunda Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Aylık prim hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçmektedir. Süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir. İşlemlerin daha kolay yapılabilmesi için SGK, sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi”ni işletime açmıştır. Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır. … Kaynak: TÜRMOB,  İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.