17 Nisan 2024 , Çarşamba

Mali Müşavirlik

Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.

Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.

Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.

Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.

Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.

SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.

İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.

Şirket Kuruluşları

Şirket kuruluş işlemleri

Şirket birleşmeleri,devir ve bölünme

Şirket nevi değişikliği işlemleri

Tasfiye işlemleri

Vergi Danışmanlığı

Yararlanılması mümkün görülen vergi avantajlarının ve risklerinin tanımlanması, vergi planlamasının yapılması

Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi, belirlenmesi, raporlanması

Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler

Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma

Vergi mevzuatı müşavirliği