17 Nisan 2024 , Çarşamba
Muhasebe Haberleri

Demirbaş affının muhasebe kaydı

var td_screen_width = document.body.clientWidth; if ( td_screen_width >= 1024 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1024 ) { /* portrait tablets */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } 7440 Sayılı Kanun kapsamında; tesis, makine cihaz, demirbaş affının muhasebe kaydı (İşletme kayıtlarının düzeltilmesi)İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MAKİNE, TEÇHİZAT KAYDA ALINMASI Örnek 3- (B) A.Ş. kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 210.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtlarıaşağıdaki şekilde yapılacaktır._______________________________ / _______________________________253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 210.000 TL689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR. 18.900 TL526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 210.000 TLÖZEL KARŞILIK HESABI(7440 sayılı Kanunun 6/1 md.)360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 18.900 TL(Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV)________________________________ / _______________________________Mükellef, söz konusu makine ve cihazlarını 31/12/2023 tarihine kadar satarsa, busatıştan önce; satmadığı takdirde ise 31/12/2023 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydınıyapacaktır.______________________________ / ________________________________526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 210.000 TLÖZEL KARŞILIK HESABI(7440 sayılı Kanunun 6/1 md.)257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 210.000 TL_______________________________ / _________________________________Mükellefin, örneğimizdeki makine ve cihazlarını peşin olarak KDV hariç 260.000TL’ye satması hâlinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydıaşağıdaki gibi olacaktır._____________________________ / ________________________________102 BANKALAR 306.800 TL257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 210.000 TL253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 210.000 TL391 HESAPLANAN KDV 46.800 TL679 DİĞER OLAĞANDIŞI 260.000 TLGELİR VE KARLAR_______________________________ / _____________________________