29 Mayıs 2023 , Pazartesi
Muhasebe Haberleri

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan emtianın, kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin muhasebe kaydı

var td_screen_width = document.body.clientWidth; if ( td_screen_width >= 1024 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1024 ) { /* portrait tablets */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİANIN 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAYITLARDAN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK MUHASEBE KAYDI Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 5 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 85 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise % 8’dir.(Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 459.000 TL satış bedeli ve 82.620 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır.________________________________ / ____________________________689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 541.620 TL(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)600 YURTİÇİ SATIŞLAR 459.000 TL(7440 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)391 HESAPLANAN KDV 82.620 TL________________________________ / _____________________________Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:___________________________ / ________________________________950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 541.620 TLGİDERLER951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 541.620 TLGİDERLER ALACAKLI HESABI___________________________ / ________________________________Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması hâlinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır.________________________________ / ____________________________121 ALACAK SENETLERİ 541.620 TL600 YURTİÇİ SATIŞLAR 459.000 TL(7440 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)391 HESAPLANAN KDV 82.620 TL________________________________ / _____________________________ Kaynak: 7440 TebliğYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.