29 Mayıs 2023 , Pazartesi
Muhasebe Haberleri

Ortaklar cari hesabı affının muhasebe kaydı

var td_screen_width = document.body.clientWidth; if ( td_screen_width >= 1024 ) { /* large monitors */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1024 ) { /* portrait tablets */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Ortaklar cari hesabı affının muhasebe kaydı (İşletme kayıtlarının düzeltilmesiÖrnek 9- (Y) Limited Şirketinin, 31/12/2022 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir.– 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı …………………………………. 1.600.000 TL– 431. Ortaklara Borçlar hesabı ……………………………………….. (640.000) TLBeyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları şu şekildedir.– 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı………………………………….. 400.000 TL– 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı …………………………………. 1.440.000 TL– 331. Ortaklara Borçlar hesabı ……………………………………….. (800.000) TLBu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı;[(400.000 + 1.440.000) – (800.000)=] 1.040.000 TL olsa da 31/12/2022 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; (1.600.000 – 640.000=) 960.000 TL’dir.Buna göre;Beyan tutarı :…………………………… (1.600.000 – 640.000=) 960.000 TLHesaplanan vergi:……………………………….. (960.000 x %3=) 28.800 TLolacaktır.Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir. Öte yandan, (Y) Limited Şirketinin 31/12/2022 tarihli bilançosundaki “231. Ortaklardan Alacaklar” hesabında görülen tutarın 400.000 TL’lik kısmı dönemsellik ilkesi uyarınca “131. Ortaklardan Alacaklar” hesabına aktarılmıştır. Mükellef, bu beyanıyla ilgili muhasebe kayıtlarını yaparken düzeltmeden kaynaklanan işlemler nedeniyle “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde bir geçici hesap oluşturma tercihinde bulunmuştur.-Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklarındüşülmesi:_____________________________ / _____________________________296 GEÇİCİ HESAP 960.000 TL(7440 sayılı Kanun 6/3 md. uyarınca düzeltme hesabı)131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 400.000 TL231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 560.000 TL_____________________________ / ________________________________-Verginin hesaplanması:_____________________________ / ________________________________689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 28.800 TL(7440 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 28.800 TL_____________________________ / ________________________________-Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardankaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:_____________________________ / ________________________________950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 28.800 TL951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 28.800 TLGİDERLER ALACAKLI HESABI_____________________________ / ________________________________Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında beyan edilen ve “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. Kaynak: 7440 TebliğYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.