17 Nisan 2024 , Çarşamba
Duyurular

Kar Paylarının Yarısı Vergiden İstisna Edilmiştir.

Kar Paylarının Beyanı Örnek: Mükellef (E), 2023 takvim yılında tam mükellef bir Anonim Şirket’ten brüt 2.800.000 TL, dar mükellef bir Limited Şirket’ten 2.000.000 TL tutarında kar payı (temettü) elde etmiştir. Bu mükellefin başka geliri bulunmamaktadır. Tam mükellef Anonim Şirket’ten elde edilen kar payından kurum bünyesinde %10 oranında 280.000 TL vergi kesintisi yapılmıştır. Mükellef (E), Gelir Vergisi Kanununun 22/4 üncü maddesinde yer alan yurt dışındaki şirketin ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartlarını sağlamış olduğundan dar mükellef Limited Şirket’ten elde ettiği kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup istisna sonrası kalan 1.000.000 TL’nin tamamı beyan edilecektir. Mükellef (E)’nin tam mükellef Anonim Şirket’ten elde ettiği kar payının yarısı da istisna olup kalan tutar beyan sınırı olan 150.000 TL’yi aşması nedeniyle beyan edilecektir. Kurum bünyesinde yapılmış olan vergi kesintisinin tamamı hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Bu durumda, mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır. Tam mükellef kurumdan elde edilen kar payı geliri (brüt) 2.800.000 TL Dar mükellef kurumdan elde edilen kar payı geliri (brüt) 2.000.000 TL İstisna tutarı (2.800.000 X 1/2) + (2.000.000 X 1/2) 2.400.000TL Beyan edilecek gelir tutarı (2.800.000 – 1.400.000) + (2.000.000 –1.000.000) 2.400.000TL Hesaplanan gelir vergisi                                       821.400 TL Kesinti yoluyla ödenen vergi (2.800.000 X %10) 280.000 TL Ödenmesi gereken gelir vergisi (821.400 – 280.000) 541.400 TL Ödenmesi gereken damga vergisi                  467,20 TL Kaynak: GİB Rehber Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.